ผู้เขียน หัวข้อ: คอหนังสั้น ร่วมติดตามหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดใน โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทั  (อ่าน 7 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

07-04-2017 , 10:19:09
  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 83
    • ดูรายละเอียด
รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยรังสิต หนังสั้นเรื่อง จิตแพทย์
ที่ปรึกษา อาจารย์ภูร นิมมล
สมาชิกในทีม 1.นางสาวธิดาทิพย์ พรรคพล 2.นายชนาธิป พิสุทธิ์เสรีวงศ์ 3.นายณัฐวัตน์ วันดี
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708225676135350/
Youtube https://youtu.be/dc9PhSf51js

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสั้นเรื่อง My daughter
ที่ปรึกษา อาจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
สมาชิกในทีม 1.นางสาวปานตะวัน ตรงมณีธรรม 2.นางสาวอัยรินทร์ ฉายประเสริฐ 3.นางสาวสิริณัฏฐ์ ลิมปกาญจน์ภา
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707506612873923/
Youtube https://youtu.be/H8id7nL7Qro

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หนังสั้นเรื่อง ต้น
ที่ปรึกษา อาจารย์ ศรัทธา แสงทอน
สมาชิกในทีม 1.นายปัญญา ชู 2.นางสาวอริสรา ธีรจิตต์ 3.นางสาวพิชญาภา วิมุกตายน
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708346542789930/
Youtube https://youtu.be/BDEO6KDOU9g

   รางวัลชมเชย
1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสั้นเรื่อง Lhong and Found - หลงแอนด์ฟาวด์
ที่ปรึกษา อาจารย์ อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
สมาชิกในทีม 1.นายอธิศีล อาศัย 2.นางสาวปภัสรา เทียนพัด 3.นายธนศิลป์ มีเพียร
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708238062800778/
Youtube https://youtu.be/rSVJswmK9ZY

2) มหาวิทยาลัยศิลปากร หนังสั้นเรื่อง ธนัทหันคอไม่ได้
ที่ปรึกษา อาจารย์ วรฐ กายูรวัฒน์
สมาชิกในทีม 1.นายกิตติภัทร สกุลบริรักษ์ 2.นายธีรภัทร ประภัศร 3.นายจีรภัทร ธนะเดช
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707645719526679/
Youtube https://youtu.be/WZnMZ13bZho

3) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร หนังสั้นเรื่อง ขวัญข้าว
ที่ปรึกษา อาจารย์ปิยะนันท์ ปลื้มโชค
สมาชิกในทีม 1.นางสาวประทุมทอง วิไลย์ 2.นายกฤษฏา จันทราช 3.นางสาววีรญา ศรีวิไล
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707812136176704/
Youtube https://youtu.be/HGQYQ_FeCJI

4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสั้นเรื่อง ใครผิด
ที่ปรึกษา อาจารย์ อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย
สมาชิกในทีม 1.นายธนรัมร์ เปรมบุญ 2.นายอัลฟารุด มะดอรอ 3.นายพุทธิพงษ์ คงธิติเลิศ
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708586089432642/
Youtube https://youtu.be/eOBxGZyR4IM

5) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนังสั้นเรื่อง Lock in love ปลดล็อคให้หลงรัก
ที่ปรึกษา อาจารย์ภัทรภร เสนไกรกุล
สมาชิกในทีม 1.นายอภิสิทธิ์ นาถมทอง 2.นายนาวา ภิญโญยาง 3.นางสาวอรสา ศรีดาวเรือง
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708125636145354/
Youtube https://youtu.be/9ceQEOv57XU

6) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หนังสั้นเรื่อง นิทานก่อนนอน
ที่ปรึกษา อาจารย์นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์
สมาชิกในทีม 1.นางสาวอัญชนก หาบุญพาด 2.นางสาวธารินี ถนอมนุช 3.นางสาวจิตสุภา ยิ้มเพ็ชร์
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707926626165255/
Youtube https://youtu.be/ui308wUUuDM

7) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หนังสั้นเรื่อง Isn't Exam
ที่ปรึกษา อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ
สมาชิกในทีม 1.นายนุรดีน กาซอ 2.นายวิทวัส ดารากัย 3.นายมูฮัมมัดฟุรกอน อาแวบือซา
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707408489550402/
Youtube https://youtu.be/KmuxHJzeOFg

8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หนังสั้นเรื่อง ลับหลัง
ที่ปรึกษา อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ
สมาชิกในทีม 1.นางสาวซัลมา เป็นสุข 2.นายซันนูซี การีจิ 3.นายซาอีด หัตถ์ละเอียด
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707798429511408/
Youtube https://youtu.be/X7PDCZN6QeM

9) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนังสั้นเรื่อง จุดเริ่มต้น (Starting point)
ที่ปรึกษา อาจารย์หัสพร ทองแดง
สมาชิกในทีม 1.นาย พีรดนส์ รักคิด 2.นาย กันต์พล เเสงสินธุ์ 3.นาย ธนกร ไพฑูรย์
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708979769393274/
Youtube https://youtu.be/cjtYxV_Ufjs
 
รางวัล Popular Vote
1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนังสั้นเรื่อง พรหนึ่งข้อ
ที่ปรึกษา อาจารย์ธีรพันธ์ ชนาพรรณ
สมาชิกในทีม 1.นางสาวสิราวรรณ เผือกเพี้ยน 2.นางสาวนภัสสร จิระศิริโชติ 3.นายณัฐภัท กปิลกาญจน์
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708339242790660/
Youtube https://youtu.be/ZdMD7_0P4oI

2) มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนังสั้นเรื่อง คนโดนของ
ที่ปรึกษา อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ
สมาชิกในทีม 1.นายกิตติภพ ทองประเสริฐ 2.นายศรัณย์ อภิหรรษากร 3.นายไชยวัฒน์ ชะนะชัย
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708694606088457/
Youtube https://youtu.be/_YZ3yHhuR0c

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนังสั้นเรื่อง เน็ตไอดอล No!!
ที่ปรึกษา อาจารย์หัสพร ทองแดง
สมาชิกในทีม 1.นายอนุกูล สีคร้าม 2.นางสาวสุชญา สารภักดิ์ 3.นางสาวสุพัตรา ทวีพัฒน์
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707743679516883/
Youtube https://youtu.be/gRZ0lfgFXRs