หมวดหมู่ทั่วไป > หนังสือ

Number ONE…แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินกรมท่าอากาศยาน2561

(1/1)

kkthai20009:
ประเสริฐแบบข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินกรมท่าอากาศยาน2561


ให้ฟรีฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

[*]ความรู้ด้วยกรมท่าอากาศยานupdate2561


[*]ถาม-ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547
[*]ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 2554
[*]แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
[*]ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS
[*]ถาม-ตอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์__GFMIS_
[*]แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
[*]ถาม-ตอบ แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551BM
[*]แนวข้อสอบ ถาม-ตอบพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560BM
[*]สรุป พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560_(ชุด 2)new
[*]สรุป พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
[*]สรุปสาระสำคัญของระเบียบคตง_ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง_พศ_2544 update
[*]ถาม-ตอบ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
[*]สรุป สรุป หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
[*]สรุป_พรฎค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ_(ฉบับที่9)_พศ_2560
[*]หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)
[*]หลักการบัญชีขั้นต้น
[*]สรุป การบัญชีการเงินnew
[*]สรุป มาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
[*]สรุป บัญชีเบี้องต้น+แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น ชุดที่1 จำนวน 52ข้อ
[*]แนวข้อสอบบัญชีภาครัฐ ฉ2 จำนวน 35 ข้อ
[*]แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ บัญชีเบื้องต้น
[*]แนวข้อสอบหลักการบัญชี
[*]แนวข้อสอบการเงินและบัญชี_ชุด_2 update (1)
[*]แนวข้อสอบการบัญชี
[*]แนวข้อสอบการตรวจสอบและการเงินการบัญชี_ชุด_1_80_ข้อเฉลย update
[*]แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
[*]แนวข้อสอบ งบการเงิน
[*]รวมคำศัพย์น่ารู้ภาษาอังกฤษด้านบัญชี
[*]แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading-gramma-vocabulary-structure
[*]แนวข้อสอบอังกฤษ ชุด 2 conversation-gramma-reding-vocabulary-structure)
[*]แนวข้อสอบ_ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์(ล่าสุด)
 ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>


 


เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ


ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


T. 094-9053222


Line : @bmw3222


QR Code    : Email : sheet3222@gmail.com


http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ
จัดให้แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินกรมท่าอากาศยาน2561

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version