ผู้เขียน หัวข้อ: รับวาดแบบโกดัง โรงงาน โครงหลังคา ทำเป็น 3D ตึกต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวเนื  (อ่าน 1 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

03-12-2018 , 10:01:34
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 35344
  • เพศ: ชาย
    • ดูรายละเอียด

รับเขียนแบบแล้วก็วางแบบตกแต่ง  โครงหลังคาแล้วก็โครงข้างหลังแบบไร้ Truss คลังสินค้า รับเขียนแบบโรงงาน[/i]
แบบแปลนส่วนประกอบ
ความมั่นคงและยั่งยืนแข็งแรงของอาคาร ผู้จะรับผิดชอบโดยตรงสำหรับในการออกแบบเป็น วิศวกรส่วนประกอบ เริ่มต้นตั้งแต่ส่วนต่ำสุดหรือข้างล่างสุดเป็น โครงสร้างรองรับ เสา คาน บันได พื้น ฝาผนัง และก็ไปจบที่ส่วนที่อยู่สูงสุดเป็น หลังคาเป็นลำดับ การพิจารณาวางแบบแบบแปลนโครงสร้าง จะพิเคราะห์งานทางสถาปัตยกรรม ดังเช่น แปลนพื้นหรืแผนผังพื้นเป็นหลัก
ความหมายของแบบแปลนองค์ประกอบ
แปลนโครงสร้างหรือผังองค์ประกอบ หมายถึง แบบรูปในแนวระดับหรือแนวระดับ มีลักษณะเป็นภาพ 2 มิติ (กว้างกับยาว) ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่าง พื้นที่ และตำแหน่งการจัดวางองค์ประกอบองค์ประกอบ แบ่งเป็นส่วนๆที่มีความสำพันธ์เชื่อมโยงกับแบบแปลนพื้นหรือแผนผังพื้น จากส่วนที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินไปจบที่โครงหลังคาเป็นลำดับ ด้วยการใช้เครื่องหมาย เส้น คำย่อ จำนวน และมาตราส่วนประกอบกันเพื่อสื่อความหมาย
โครงสร้างใต้ดิน
โครงสร้างใต้ดิน (Sub structure) คือ ส่วนประกอบข้างล่างของอาคารที่ฝังจมอยู่ใต้ดิน หรือวางสัมผัสกับพื้นดินเป็นส่วนมาก เป็นองค์ประกอบที่รับน้ำหนักส่วนประกอบเหนือดินของตึก เช่น รากฐานและเสาเสาหลัก มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. โครงสร้างรองรับ (Footing) คือ โครงสร้างส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของตึก เพื่อถ่ายหรือกระจัดกระจายน้ำหนักขั้นท้ายสุดลงสู่ดินใต้ฐานราก โครงสร้างรองรับยังแบ่งย่อยออกเป็น 2 จำพวกเป็นรากฐานแผ่แล้วก็โครงสร้างรองรับเข็มฯลฯ
2. เสาตอหม้อ (Ground Column) คือ เสาสั้นส่วนที่อยู่ล่างสุด ระหว่างโครงสร้างรองรับกับคาน โดยทั่วไปเสาตอหม้อจะจมอยู่ใต้ดิน ปฏิบัติภารกิจรับแรงอัดหรือน้ำหนักในทางดิ่ง แล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่รากฐานและเสาเข็ม
ส่วนประกอบเหนือดิน
ส่วนประกอบเหนือดิน (Super Structure) คือ องค์ประกอบที่วางอยู่บนดินเป็นส่วนใหญ่ เป็นองค์ประกอบที่รับน้ำหนักพื้นฐาน ได้แก่ น้ำหนักคงที่หรือหรือน้ำหนักขององค์ประกอบ รวมทั้งน้ำหนักบรรทุก แล้วจึงถ่ายน้ำหนักลงสู่ส่วนประกอบใต้ดินต่อไป เช่น เสา คาน พื้น บันไดและโครงหลังคา มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. เสา (Column)หมายถึงส่วนประกอบที่วางแนวดิ่ง รับน้ำหนักต่อจากคาน แล้งจึงถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาตอหม้อ
2. คาน (Beam)เป็นโครงสร้างที่วางแนวระดับ รับน้ำหนักจากผนัง พื้น โครงหลังคา แล้วก็บันได แล้วจึงถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาแล้วก็ยึดตรึงเสาให้มั่นคง คานแบ่งได้ 3 จำพวก ดังเช่นว่า คานหลัก คานรอง แล้วก็คานยื่นเป็นต้น คานแบ่งตามตำแหน่งได้ดังต่อไปนี้
2.1 คานคอดิน (Ground Beam)หมายถึงคานส่วนที่อยู่ข้างล่างสุดของโครงสร้างปฏิบัติหน้าที่ยึดตีนเสาให้มั่นคง
2.2 คานทั่วไป (Beam) คือ คานที่อยู่ระหว่างคานคอดินกับคานหลังคา
2.3 คานหลังคา (Roof Beam) คือ คานที่อยู่ข้างบนสุดขององค์ประกอบ ปฏิบัติภารกิจรับโครงหลังคาแล้วก็ยึดหัวเสาให้มั่นคง
3. พื้น (Slab)หมายถึงส่วนประกอบพื้นคอนกรีต วางในแนวยาว รับน้ำหนักบรรทุกโดยตรงแล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่คาน หรือดินรองรับใต้ พื้น พื้นแบ่งตามลักษณะการรับน้ำหนักออกเป็น 3 จำพวก ดังเช่นว่า พื้นคอนกรีตวางบนดิน (ถนนหนทางคอนกรีตและก็พื้นด้านล่างสุดของตึก) พื้นคอนกรีตวางบนคาน แล้วก็พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปฯลฯ
4. บันได (Stair) คือ ส่วนประกอบที่พาดในแนวเฉียงมีขั้นบันไดสำหรับเป็นทางเท้าที่ต่างระดับกัน แต่ถ้าเกิดเป็นทางสำหรับรถยนต์แล้วก็ล้อเข็น เรียกว่า ทางลาด (Ramp) แบ่งตามลักษณะการรับน้ำหนักออกเป็น 2 ประเภทเป็นต้นว่า บันไดแบบวางบนดินและแบบวางบนคาน
5. หลังคา (Roof)หมายถึงโครงสร้างส่วนที่อยู่บนสุดของตึก ทำหน้าที่กันแดด ลม ฝน หิมะ ฝุ่นละออง แล้วก็ความชุ่มชื้น หลังคาบางประเภททำหน้าที่เป็นฝาผนังในตัว รวมทั้งบางชนิดสามารถขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้ ทรงหลังคามีหลากหลายชนิด เป็นต้นว่า หลังคาเพิง หลังคาจั่ว หลังคาทรงปั้นหยา หลังคาจั่วผสมทรงปั้นหยา หลังคาทรงไทย หลังคาโดม หลังคาโค้ง และหลังคาแบน เป็นต้น
ส่วนประกอบของแบบแปลนองค์ประกอบ
การเขียนแบบแปลนองค์ประกอบ มีลักษณะการเขียนเหมือนการเขียนแปลนพื้นที่เริ่มต้นจากชั้นที่อยู่น้อยที่สุด หากมีชั้นใต้ดินก็จะเป็นชั้นที่อยู่ต่ำสุด ขึ้นไปหาชั้นที่อยู่สูงสุด และก็ไปสิ้นสุดที่โครงหลังคา เป็นลำดับ องค์ประกอบแปลนส่วนประกอบพื้นฐาน มีดังนี้
1.แปลนฐานรากรวมทั้งเสาเสาเป็นแบบที่แสดงตำแหน่งรูปร่างของรากฐาน และเสาเสา รวมถึงตำแหน่งเสาเข็ม (ถ้าเกิดมี) โดยใช้เครื่องหมายอักษรย่อและก็หมายเลขกำกับ ตัวอย่างเช่น F1,F2,F3…….GC1,GC2,GC3……..ฯลฯ
2. แปลนคานคอดิน เสา รวมทั้งพื้นด้านล่าง คือ แบบที่แสดงตำแหน่งคานคอดิน เสา และก็ พื้นคอนกรีตวางบนดินโดยใช้เครื่องหมายอักษรย่อ และเลขหมายดูแล ตัวอย่างเช่น GB1,GB2…….C1,C2,C3…….GS1,GS2,GS3…….ฯลฯ
3. แปลนคานและก็พื้นชั้นทั่วไปหมายถึงแบบที่แสดงตำแหน่งคาน เสา พื้นคอนกรีตวางบนคาน พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป และพื้นไม้วางบประมาณนตงไม้จำพวกต่างๆโดยใช้อักษรย่อแล้วก็เลขหมายควบคุม ดังเช่นว่า B1,B2,B3…..C1,C2,C3………S1,S2,S3…….(พื้นวางบนคาน) รวมทั้ง PS1,PS2…….(พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป) ฯลฯ
4. แบบแปลนโครงหลังคา คือ แบบที่แสดงตำแหน่งคานหลังคาและองค์ประกอบที่วางพาดบนคานหลังคา เป็นต้นว่า โครงจันทันเอกหรือโครงถัก (Truss อักษรย่อ T) จันทันซ่อน อกไก่ แป สันจระเข้ แล้วก็ตะเข้ราง (รางน้ำ) สามารถแยกเขียนออกเป็น 2 ตอน คือ เขียนเฉพาะแบบแปลนคานหลังคา แล้วก็เขียนแปลนโครงหลังคาจะก่อให้อ่านแบบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นข้อควรจำ สำหรับเพื่อการเขียนแบบโครงสร้างที่พักแล้วก็อาคารขนาดเล็ก กรณีที่ไม่มีฐานรากเข็ม เป็นต้นว่า การเขียนแปลนโครงสร้างในข้อ 1 แล้วก็ข้อ 2 จะเขียนรวมไว้ด้วยกันเป็นแปลนเดียวก็ได้ เรียกชื่อใหม่ว่า แบบแปลนรากฐาน เสา คานคอดิน รวมทั้งพื้นฯลฯ
 
ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า


แบบอาคารตรวจสภาพรถ (ตรอ) ขนาด 200 ตร.ม.ข้อบังคับที่เกี่ยวโยงกับการเขียนแบบแปลนองค์ประกอบ
กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติควบคุมตึก 2522 มีดังนี้
1. การเขียนแปลนองค์ประกอบจะต้องเขียนแสดงให้ครบทุกชั้นเรียงตามลำดับจากข้างล่างสุดไปสิ้นสุดที่อยู่สูงสุด (โครงหลังคา)
2. มาตราส่วนที่เขียนใช้แปลนส่วนประกอบจะต้องเป็นมาตราส่วนเดียวกันกับแปลนพื้น อย่างเช่น แปลนพื้นเขียนด้วยมาตราส่วน 1:100 แบบแปลนโครงสร้างก็จำต้องเขียนด้วยมาตราส่วน 1:100 เช่นกัน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนแบบแปลนส่วนประกอบ
1. การจัดวางรูปแบบแปลนส่วนประกอบ ต้องจัดวางในลักษณะเดียวกันกับแปลนพื้น
2. ส่วนที่เป็นช่องบันได ไม่ต้องเขียนเป็นแบบแปลนบันได แม้กระนั้นให้เขียนเป็นเส้นทแยงมุมทับลงไป แล้วเขียนคำว่า ช่องบันได ทับจุดตัดเส้นทแยงมุมดังที่กล่าวมาข้างต้น แล้วก็ช่องเปิดอื่นๆได้แก่ ช่องลิฟต์ รวมทั้งช่องท่อ เป็นต้น
3. การเขียนอักษรย่อพื้นของห้องลงในแบบแปลนโครงสร้าง จำต้องจัดให้ได้กลางพื้นที่ห้อง ถ้าหากเป็นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป จำเป็นต้องแสดงทิศทางการวางพิงบนคาน
4. ตำแหน่งหน้าตัดเสาคอนกรีตในแปลนโครงสร้าง ให้ระบายดำทึบเต็มหน้าตัดเสายกเว้นกรณีเสาอยู่ใต้คาน (เสามิได้โด่ทะลุหลังคาน) ให้เขียนเป็นรูปหน้าตัดเสาแล้วเขียนเป็นเส้นทแยงมุมทับหน้าตัดเสานั้น ไม่ว่าเสาสี่เหลี่ยมหรือเสากลม
5. การเขียนแบ่งระยะห่างของแปในแปลนโครงหลังคาจั่วแล้วก็ปั้นหยา สำหรับจิตรกรแบบที่ด้อยประสบการณ์ จะใช้วิธีวัดระยะห่างจริงลงในแบบโดยตรง โดยมีความรู้สึกว่าเสมือนการประมาณระยะในแนวนอน นับได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตามที่เป็นจริงความยาวจันทันเป็นระยะในแนวเฉ จะมีผลให้แบบมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับจำนวนแปในแบบแปลนโครงหลังคากับแบบรูปตัดที่มีจำนวนแปไม่เท่ากัน ที่ถูกต้องเขียนเส้นร่างจำลองเป็นรูปตัดทับบนแบบแปลนแสดงมุมหลังคาเสมือนรูปตัด แล้งจึงวัดระยะวางตำแหน่งแปเอียงตามความลาดเอียงจันทันจากตีนชายคาขึ้นไปสิ้นสุดที่สันหลังคา ถัดจากนั้นให้เขียนเป็นเส้นฉายลงมาสู่แปลนหลังคาเป็นลำดับ
6. การเขียนจระเข้สันและก็ตะเข้รางในแบบแปลนโครงหลังคา มุมเฉของตะเข้สัน จระเข้ราง ควรเป็นมุมเฉ 45 องศา แค่นั้น สาเหตุเนื่องจากถ้าหากเป็นมุมเฉอื่นที่มากหรือน้อยกว่านี้ จะทำให้หัวของแปที่มาบรรจบกันตรงจระเข้สันรวมทั้งจระเข้รางแตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณแถวแต่ละด้านของหลังคาจะไม่เท่ากัน
7. การเขียนชื่อคานที่วางทับซ้อนในแนวเดียวกัน เป็นต้นว่า คานข้างบนอยู่แนวเดียวกับคานเฉลียงพักบันได หรือคานระเบียงพักบันไดอยู่แนวเดียวกับคานด้านล่าง หรืออกไก่คอนกรีตอยู่แนวเดียวกับคานหลังคาให้เขียนสัญลักษณ์ทับ (/) ลงไป ให้คานที่อยู่น้อยกว่าอยู่หลังสัญลักษณ์ ยกตัวอย่างเช่น B1/GB1 แสดงว่า คาน B1 อยู่ข้างบนคาน GB1 ฯลฯ ในกรณีมีคานอีกตัวอยู่น้อยกว่าคานทั้งสิ้น ให้เขียนสัญลักษณ์ทับหน้าเลขลำดับคานอย่างเดียว แบบอย่าง ดังเช่นว่า เขียนว่า /GB2 อยู่ต่ำลงมากยิ่งกว่าคานทั้งสิ้น
 
-รับวาดแบบแล้วก็ออกแบบตึกโรงเก็บของ, โรงงาน ขนาดเล็กจนกระทั่งขนาดใหญ่ -รับเขียนแบบและดีไซน์อาคารสำนักงาน, อาคารสูง -รับวาดแบบและออกแบบที่อยู่อาศัย ชั้น2 -รับวาดแบบและวางแบบที่พัก ชั้น1 -รับวาดแบบและดีไซน์ตกแต่ง ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า -รับออกแบบภาพนำเสนอโครงงาน(3D) Perspective -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน และอื่นๆดังเช่นว่า 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D -รับคำนวที่โครงสร้างบ้าน, ตึกต่างๆ, โรงเก็บของ, โรงงาน -รับถอดแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ) #รับเขียนแบบโรงงาน
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
TEL: 063-4182014   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: kenchiro9999
Tags : รับเขียนแบบโรงงาน