แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 302
1
เจาะแนวข้อสอบ นิติกร ภาค ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,300 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2318 

เจาะแนวข้อสอบ นิติกร ภาค ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,300 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : ติวเตอร์เดียว
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 233 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายอาญา 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
ส่วนที่ 2 : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบท้องถิ่น 
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 attorney285และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
 
ราคา 235 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย ติวเตอร์เดียว
10.นิติกรปฏิบัติการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
รวมกฎหมายสอบบรรจุครูผู้ช่วย กฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ เตรียมสอบปี 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3172

รวมกฎหมายสอบบรรจุครูผู้ช่วย กฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ เตรียมสอบปี 61

ผู้แต่ง : วิรัตน์ ผดุงชีพ ขงเบ้ง
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า: 231 หน้า
ขนาด : 14.5x26 ซม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

3
รวมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง อัตนัย สำนักงานศาลปกครอง พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2666

รวมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง อัตนัย สำนักงานศาลปกครอง พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ 
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2560
จำนวนหน้า 247 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน 
ส่วนที่ 2 กฎหมายปกครอง
ส่วนที่ 3 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ส่วนที่ 4 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ส่วนที่ 5 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละมิดของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 6 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส่วนที่ 7 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนที่ 8 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/218

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ สศช. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พนักงานบริหารงานทั่วไป 3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3082

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ สศช. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พนักงานบริหารงานทั่วไป 3
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 505 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประวัติความเป็นมา
บทบาทและหน้าที่ของ สศช.
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ
วิสัยทัศน์
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยม สศช.
โครงสร้างและการจัดองค์กร
เลขาธิการจากอดีตถึงปัจจุบัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ.2556-2560
การดำเนินงานขององค์กร
การประเมินสถานภาพและศักยภาพของ สศช.
เป้าหมาย
พันธกิจ
กลยุทธ์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของ สศช.
 
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
 
ส่วนที่ 3 ความรู้ความสามารถทั่วไป
ความสามารถทางด้านตัวเลข
ความสามารถทางด้านเหตุผล
ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย
 
ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2548
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
 
ส่วนที่ 5 ภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
GRAMMAR AND VOCABULARY  VOCABULARY
Reading Comprehension
 
ส่วนที่ 6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์  
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  (Internet)  
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ประเภทข่าวสารข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT)
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์  (Computer Virus)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์  
 
ส่วนที่ 7 ความรู้เฉพาะตำแหน่งบริหารงาน
การบริหารงานทั่วไป
หลักการบริหารจัดการ
ระบบการบริหาร  
การบริหารสำนักงานสมัยใหม่
การบริหารงานจัดการทั่วไป 
แนวข้อสอบ การบริหารงาน
 
ตัวอย่าง ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ สศช. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พนักงานบริหารงานทั่วไป 3


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/148

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
การเขียนคำคู่ความ คดีอาญา คดีปกครอง คดีพิเศษ เล่ม 1 ร้อยเอก อำนวย จีนถนอมดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_897936_th_7105427

การเขียนคำคู่ความ คดีอาญา คดีปกครอง คดีพิเศษ เล่ม 1 ร้อยเอก อำนวย จีนถนอม
ผู้แต่ง : ร้อยเอก อำนวย จีนถนอม
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2555
จำนวนหน้า: 296 หน้า
ขนาด :  18.5x26
รูปแบบ : ปกอ่อน 
9789745206571
 
สารบาญ
 
1.คดีอาญาและคดีพิเศษ
คำฟ้อง คดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คำฟ้อง คดีฟอกเงิน
คำฟ้อง คดีกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท
คำฟ้อง ในทางอาญาเกี่ยวกับการล้มละลาย
คำแถลง
คำร้อง
คำร้อง ขอยึดทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดิน
คำร้อง ขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สิน
คำร้อง ขอให้ศาลชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
คำแถลงการณ์ปิดคดี
คำร้อง เรียกค่าสินไหมทดแทน
 
2.คดีปกครอง
คำฟ้อง
คำให้การ
คำคัดค้านคำให้การ
คำคัดค้านคำให้การ (ค.3)
คำคัดค้านคำให้การ(ค.5)
คำให้การเพิ่ม
คำให้การและการฟ้องแย้ง
คำให้การเพิ่มเติมและการคัดค้านคำให้การฟ้องแย้ง
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาบังคับตามคำสั่งทางปกครอง
อุทธรณ์
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำร้อง
คำร้องอุทธรณ์คำสั่ง
คำแก้อุทธรณ์
3.คดีประวัติศาสตร์
คำฟ้อง
คำร้อง
คำให้การจำเลย
คำร้อง
คำแถลงประกอบคำร้องขอให้ชี้ขาดอำนาจฟ้อง
อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งให้รอการชี้ขาดอำนาจฟ้อง
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
คำแถลงประกอบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง
คำแถลงปิดคดีฉบับที่ 1
คำแถลงปิดคดีฉบับที่ 2
อุทธรณ์
ฎีกา
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4381/2541
4.คดียุบพรรคการเมือง
คำร้องให้พิจารณาวินิจฉัย
คำชี้แจงข้อกล่าวหาของพรรคไทยรักไทย
คำร้อง
คำแถลงการณ์ปิดคดี
 
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_897936_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
คู่มือเนื้อหา แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ภาค ข. ท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 60 พี่โอ (นักล่าสนามสอบ)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2428

คู่มือเนื้อหา แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ภาค ข. ท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 60 พี่โอ (นักล่าสนามสอบ)
รวบรวมและจัดทำโดย : พี่โอ (นักล่าสนามสอบ)
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 309 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
สรุปสาระสำคัญ
แนวข้อสอบ
พิเศษเจาะประเด็นสอบ แถมฟรี
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
สรุปสาระสำคัญ
แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ (ชุดแจกฟรี) เครดิต : ส.เสือ (ชุมชนคนท้องถิ่น)
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
สรุปสาระสำคัญ
แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2542
สรุปสาระสำคัญ
แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
สรุปสาระสำคัญ
แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สรุปสาระสำคัญ
แนวข้อสอบ
ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม"ลักษณะที่ปฏิบัติ" ของตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
แนวข้อสอบความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม"ลักษณะที่ปฏิบัติ" ของตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (พร้อมเฉลย)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ"ระบบแท่งท้องถิ่น"
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ความรู้รอบตัว
สรุปวันบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

7
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/711

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2556
จำนวนหน้า 324 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ทางด้านการศึกษา
• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
   เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 1
   เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 2
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
   เจาะแนวข้อสอบ
• พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
   เจาะแนวข้อสอบ
• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   เจาะแนวข้อสอบ
• พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546+แนวข้อสอบ
   เจาะแนวข้อสอบ
• พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546+แนวข้อสอบ
   เจาะแนวข้อสอบ
ส่วนที่ 2 เจาะแนวข้อสอบระเบียบ พ.ร.บ.ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อทุกตำแหน่ง
   • เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ชุด 1-3
   • เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบล และ อบต.
   • เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
   • เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496
   • เจาะแนวข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   • เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • เจาะแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ประมวลกฎหมายอาญา (ขนาด A5)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_744705_th_5495101
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ประมวลกฎหมายอาญา (ขนาด A5)ผู้แต่ง : The Justice Groupปีที่พิมพ์: พฤษภาคม 2560จำนวนหน้า: 992 หน้าขนาด : (A5) 14.5x21 ซม.รูปแบบ : ปกแข็ง สันตรง กระดาษถนอมสายตา สารบัญ  บรรพ 1 หลักทั่วไปข้อความเบื้องต้น หลักทั่วไปลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปลักษณะ 2 บุคคล  หมวด 1 บุคคลธรรมดา               ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล              ส่วนที่ 2 ความสามารถ              ส่วนที่ 3 ภูมิลำเนา              ส่วนที่ 4 สาบสูญ  หมวด 2 นิติบุคคล              ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป              ส่วนที่ 2 สมาคม              ส่วนที่ 3 มูลนิธิลักษณะ 3 ทรัพย์ ลักษณะ 4 นิติกรรม   หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 การแสดงเจตนา  หมวด 3 โมฆะกรรมและโมฆียะกกรม  หมวด 4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลาลักษณะ 5 ระยะเวลาลักษณะ 6 อายุความ  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 กำหนดอายุความ บรรพ 2 หนี้ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้  หมวด 2 ผลแห่งหนี้             ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้              ส่วนที่ 2 รับช่วงสิทธิ             ส่วนที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้             ส่วนที่ 4 เพิกถอนการฉ้อฉล             ส่วนที่ 5 สิทธิยึดหน่วง              ส่วนที่ 6 บุริมสิทธิ                         1. บุริมสิทธิสามัญ                          2. บุริมสิทธิพิเศษ                            (ก) บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์                             (ข) บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์                         3. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ                          4. ผลแห่งบุริมสิทธิ  หมวด 3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน  หมวด 4 โอนสิทธิเรียกร้อง  หมวด 5 ความระงับหนี้              ส่วนที่ 1 การชำระหนี้              ส่วนที่ 2 ปลดหนี้              ส่วนที่ 3 หักลบกลบหนี้              ส่วนที่ 4 แปลงหนี้ใหม่               ส่วนที่ิ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกันลักษณะ 2 สัญญา  หมวด 1 ก่อให่เกิดสัญญา  หมวด 2 ผลแห่งสัญญา  หมวด 3 มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ  หมวด 4 เลิกสัญญาลักษณะ 3 จัดการงานนอกสั่งลักษณะ 4 ลาภมิควรได้ ลักษณะ 5 ละเมิด  หมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด  หมวด 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด  หมวด 3 นิรโทษกรรม  บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 1 ซื้อขาย  หมวด 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย             ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป             ส่วนที่ 2 การโอนกรรมสิทธิ์  หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย               ส่วนที่ 1 การส่งมอบ              ส่วนที่ 2 ความรับผิดชอบเพื่อชำรุดบกพร่อง              ส่วนที่ 3 ความรับผิดชอบในการรอนสิทธิ              ส่วนที่ 4 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด  หมวด 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ  หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง             ส่วนที่ 1 ขายฝาก             ส่วนที่ 2 ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรรณนา ขายเผื่อชอบ             ส่วนที่ 3 ขายทอดตลาดลักษณะ 2 แลกเปลี่ยนลักษณะ 3 ให้ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์   หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่า   หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า  หมวด 4 ความระงับแห่งสัญญาเช่าลักษณะ 5 เช่าซื้อลักษณะ 6 จ้างแรงงานลักษณะ 7 จ้างทำของลักษณะ 8 รับขน  หมวด 1 รับขนของ  หมวด 2 รับขนคนโดยสาร ลักษณะ 9 ยืม   หมวด 1 ยืมใช้คงรูป  หมวด 2 ยืมใช้สิ้นเปลี่ยนลักษณะ 10 ฝากทรัพย์   หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 วธีเฉพาะการฝากเงิน  หมวด 3 วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรมลักษณะ 11 ค้ำประกัน  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้  หมวด 3 ผลภายหลังชำระหนี้   หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกันลักษณะ 12 จำนอง  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด  หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง  หมวด 4 การบังคับจำนอง  หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง  หมวด 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนองลักษณะ 13 จำนำ  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำ และผู้รับจำนำ  หมวด 3 การบังคับจำนำ  หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำลักษณะ 14 เก็บของคลังสินค้า  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าลักษณะ 15 ตัวแทน   หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ  หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน  หมวด 4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทน ต่อบุคคลภายนอก  หมวด 5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน  หมวด 6 ตัวแทนค้าต่างลักาษณะ 16 นายหน้าลักษณะ 17 ประนีประนอมยอมความลักษณะ 18 การพนันและขันต่อลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัดลักษณะ 20 ประกันภัย  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 ประกันวินาศภัย              ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป              ส่วนที่ 2 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน              ส่วนที่ 3 ประกันภัยค้ำจุน  หมวด 3 ประกันชีวิตลักษณะ 21 ตั๋วเงิน   หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 ตั๋วแลกเงิน              ส่วนที่ 1 การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงิน              ส่วนที่ 2 การรับรอง              ส่วนที่ 3 อาวัล              ส่วนที่ 4 การใช้เงิน              ส่วนที่ 5 การสอดเข้าแก้หน้า                          (1) รับรองเพื่อแก้หน้า                         (2) การใช้เงินเพื่อแก้หน้า               ส่วนที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน              ส่วนที่ 7 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ  หมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน  หมวด 4 เช็ค  หมวด 5 อายุความ  หมวด 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหายลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ              ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์              ส่วนที่ 2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง              ส่วนที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก              ส่วนที่ 4 การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ              ส่วนที่ 5 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ              ส่วนที่ 6 การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้ากัน  หมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  หมวด 4 บริษัทจำกัด              ส่วนที่ 1 สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด              ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น              ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด                          1.บทเบ็ดเสร็จทั่วไป                         2.กรรมการ                         3.ประชุมใหญ่                         4.บัญชีงบดุล                         5.เงินปันผลและเงินสำรอง                         6.สมุดและบัญชี              ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี              ส่วนที่ 5 การตรวจ              ส่วนที 6 การเพิ่มทุนและลดทุน              ส่วนที่ 7 หุ้นกู้              ส่วนที่ 8 เลิกบริษัทจำกัด              ส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัดเข้ากัน              ส่วนที่ 10 หนังสือบอกกล่าว              ส่วนที่ 11 การถอนทะเบียนบริษัทร้าง              ส่วนที่ 12 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด  หมวด 5 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจักัด และบริษัทจำกัด  หมวด 6 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดร้างลักษณะ 23 สมาคม  บรรพ 4 ทรัพย์สินลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์  หมวด 1 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์  หมวด 2 แดนแห่งกรรมสิทธิื และการใช้กรรมสิทธิ์  หมวด 3 กรรมสิทธิ์รวมลักษณะ 3 ครอบครองลักษณะ 4 ภาระจำยอมลักษณะ 5 อาศัยลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดินลักษณะ 7 สิทธิเก็บกินลักษณะ 8 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ บรรพ 5 ครอบครัวลักษณะ 1 การสมรส  หมวด 1 การหมั้น  หมวด 2 เงื่อนไขแห่งการสมรส  หมวด 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา  หมวด 4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา  หมวด 5 ความเป็นโมฆะของการสมรส  หมวด 6 การสิ้นสุดแห่งการสมรสลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร  หมวด 1 บิดามารดา  หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร  หมวด 3 ความปกครอง  หมวด 4 บุตรบุญธรรมลักษณะ 3 ค่าอุปการะเลี้ยงดู  บรรพ 6 มรดกลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 1 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก  หมวด 2 การเป็นทายาท  หมวด 3 การตัดมิให้รับมรดก     หมวด 4 การสละมรดกและอื่นๆลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก    หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป   หมวด 2 การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ  หมวด 3 การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับชั้นต่างๆ               ส่วนที่ 1 ญาติ               ส่วนที่ 2 คุ่สมรสหมวด 4 การรับมรดกแทนที่กัน ลักษณะ 3 พินัยกรรม  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  หมวด 2 แบบพินัยกรรม  หมวด 3 ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม  หมวด 4 พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์  หมวด 5 การเพิกถอนและการไปแห่งพินัยกรรม หรือข้อกำหนดพินัยกรรม  หมวด 6 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก   หมวด 1 ผุ้จัดการมรดก  หมวด 2 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้กับแบ่งปัน ทรัพย์มรดก  หมวด 3 การแบ่งมรดก ลักษณะ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับ ลักษณะ 6 อายุความหมายเหตุ
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_744641.744705_th

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
คู่มือสรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาค ข. พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/673

คู่มือสรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาค ข. พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2559
จำนวนหน้า 255 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ความรู้พื้นฐานการพัฒนาชุมชน
ความหมายของการพัฒนาชุมชน
ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชน
ปรัชญาการพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หลักการของระบบมาตรฐานงานชุมชน
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 3
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 4
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 5
สรุปภาวะผู้นำ
แนวข้อสอบภาวะผู้นำ
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2559
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
14.นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
10.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3271

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 477 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ประวัติความเป็นมา 
โครงสร้างการบริหาร 
ผู้บริหาร 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพลังงาน 
ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
การบริการ
พลังงานแสงอาทิตย์กับประเทศไทย
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 
การบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์
ISO 50001 การจัดการพลังงานในองค์กร
 
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 26/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เรื่องงานธุรการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ 
งานธุรการ 
บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ 
แผนการบริหารงานเอกสาร 
การจัดทำบัญชีเอกสาร 
ระบบการจัดเก็บเอกสาร 
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร 
การจำแนกประเภทรายงาน 
การบริหารงานพัสดุ
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ
การจัดมาตรฐานพัสดุ
การจัดหา
การบริหารพัสดุคงเหลือ
การจัดการคลังพัสดุ
การขนส่ง
การบำรุงรักษา
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ
 
ส่วนที่ 4  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
การร่างหนังสือราชการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
สรุปพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไข(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 
การเจรจาต่อรอง  
 
ส่วนที่ 5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ต  (Internet) 
โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน 
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 
ไวรัสคอมพิวเตอร์  
 
ส่วนที่ 6 ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 
แนวข้อสอบ GRAMMAR AND VOCABULARY
แนวข้อสอบ  VOCABULARY
แนวข้อสอบ  Reading Comprehension
 
ส่วนที่ 7 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  
แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ หลักการเขียนหนังสือราชการ
แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านงานธุรการ 
 
ตัวอย่าง ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเฉลย


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/86

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
เก็งแนวข้อสอบ+นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2819

เก็งแนวข้อสอบ+นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2558
จำนวนหน้า 247 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ประวัติความเป็นมาของกรมอุทยานแห่งชาติฯ
- วิสัยทัศน์/ พันธกิจ / ภารกิจ ของกรมอุทยาแห่งชาติฯ
- โครงสร้างการบริหารงานและภารกิจ
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- สรุป ความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อุทยานแห่งชาติและนันทนาการ
- แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นน้ำ
- แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กรมอุทยาน แห่งชาติฯที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ในไทย
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสารบัญญัติ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายวิธีบัญญัติ กฎหมายมหาชน
- แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ. 2557)
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ถึง ปัจจุบัน (ฉ.11)


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/231


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
คู่มือ+แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน พร้อมเฉลยละเอียด 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2960 
คู่มือ+แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2559
จำนวนหน้า 230 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ประวัติกรมที่ดิน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
เจ้ากรมและอธิบดีกรมที่ดิน (อดีต-ปัจจุบัน)
พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
งานวงรอบ งานโครงข่ายสามเหลี่ยม การวัดมุมและปรับแก้มมุม การวัดระยะและปรับแก้ระยะชั้น
การทำแผนที่รายละเอียด
ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม พ.ศ.2553
การทำแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ
ระบบภูมิสารสนเทศ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2479
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
แนวข้อสอบนายช่างรังวัด

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/product/2960

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
คู่มือสรุปเนื้อหา เจาะแนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/922 

คู่มือสรุปเนื้อหา เจาะแนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 245 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
การวิเคราะห์นโครงการและแผนงาน
การกำหนดนโยบาย
ขั้นตอนการกำหนดนโยบาย
การบริหารแผน/โครงการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการ
การติดตามผลและการประเมินผลแผน/โครงการ
ระบบการติดตามผลหรือกำกับงาน
การวางแผนการติดตามผลงาน
กระบวนการวางแผน
การอนุมัติแผน
แนวข้อสอบนโยบายของรัฐบาล
แนวข้อสอบพระราชบัญญํติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และกิจการของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ที่แก้ไข
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
 
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ นันทวัฒน์ บรมานันท์
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_599613_th_2999221 

หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ นันทวัฒน์ บรมานันท์
ผู้แต่ง : นันทวัฒน์ บรมานันท์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า: 370 หน้า
ขนาด :  18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน 
9786162696244
 
บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ, องค์กรผู้มีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะ, ขั้นตอนทางกฎหมายของการจัดทำบริการสาธารณะ, เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ, การยุบเลิกบริการสาธารณะ, บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองไทย แนวความคิดในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, ความเป็นไปได้ในการจัดทำบริการสาธารณะโดยเอกชน, การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะ
 
สารบาญ
 
ส่วนที่ 1 บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส
1.วิวัฒนาการของทฤษฎีบริการสาธารณะ
2.ความหมายของบริการสาธารณะ
3.ประเภทของบริการสาธารณะ
3.1บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง
3.2บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
บทที่ 1 หลักเกณฑ์สำคัญในการบริการสาธารณะ
1.1หลักด้วยว่าความเสมอภาค
1.1.1แนวคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด
1.1.1.1ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการสาธารณะ
1.1.1.2การเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ
1.1.2แนวคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
1.2หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง
1.2.1ประเด็นที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
1.2.2ประเด็นที่เกี่ยวกับการนัดหยุดงาน
1.3หลักด้วยว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
1.3.1ผู้ใช้บริการสาธารณะทางปกครอง
1.3.2ผู้ใช้บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
บทที่ 2 องค์กรผู้ที่มีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะ
2.1บริการสาธารณะที่จัดทำโดยรัฐ
2.1.1บริการสาธารณะระดับชาติ
2.1.1.1บริการสาธารณะทางด้านยุติธรรม
2.1.1.2บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความปลอดภัยของสังคม
2.1.1.3บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของประเทศ
2.1.1.4บริการสาธารณะทางด้านการศึกษาของชาติ
2.1.1.5บริการสาธารณะทางด้านสังคม
2.1.1.6บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม
2.1.1.7บริการสาธารณะทางด้านการท่องเที่ยว
2.1.2 บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น
2.1.2.1บริการสาธารณะทางด้านสุขอนามัย
2.1.2.2บริการสาธารณะเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
2.1.2.3บริการสาธารณะทางด้านสังคมและการศึกษา
2.1.2.4บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม
2.2บริการสาธารณะที่จัดทำโดยเอกชน
2.2.1การมีส่วนร่วมทางอ้อม
2.2.1.1การเลือกตั้ง
2.2.1.2คณะที่ปรึกษา
2.2.1.3การร่วมให้ความเห็น
2.2.2การมีส่วนร่วมทางตรง
2.2.2.1สัมปทาน
2.2.2.2องค์การวิชาชีพ
บทที่ 3 ขั้นตอนทางกฎหมายของการจัดทำบริการสาธารณะ
3.1บริการสาธารณะที่จัดทำโดยรัฐ
3.1.1การจัดตั้งและการยุบเลิก
3.1.1.1อำนาจในการจัดตั้งและยุบเลิก
3.1.1.2ผู้ใช้อำนาจในการจัดตั้งและยุบเลิก
3.1.2วิธีการในการจัดทำบริการสาธารณะ
3.1.2.1บริการสาธารณะทางปกครอง
3.1.2.2บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
3.1.3รูปแบบในการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ
3.1.3.1การจัดตั้งโดยองค์การของรัฐ
3.1.3.2การจัดทำโดยองค์การมหาชน
3.2บริการสาธารณะที่จัดทำโดยเอกชน
3.2.1สัญญาทางปกครอง
3.2.1.1หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาทางปกครอง
3.2.1.2การเกิดขึ้นของสัญญาทางปกครอง
3.2.1.3หน้าที่ของเอกชนคู่สัญญา
3.2.1.4อำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองคู่สัญญา
3.2.1.5การสิ้นสุดของสัญญาทางปกครอง
3.2.1.6อำนาจพิเศษของฝ่ายปกครองในการปฏิบัติตามสัญญา
3.3.2รูปแบบของสัญญาทางกครอง
3.3.2.1สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
3.2.2.2การมอบให้จัดทำบริการสาธารณะ
บทที่ 4เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ
4.1มาตรการทางกฎหมาย
4.1.1นิติกรรมทางปกครองที่มีผลทั่วไป
4.1.1.1รัฐบาล
4.1.1.2รัฐมนตรี
4.1.1.3องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.2นิติกรรมทางปกครองที่มีผลเฉพาะบุคคล
4.1.3สัญญาทางปกครอง
4.2บุคลากรของรัฐ
4.2.1การเป็นข้ารัฐการ
4.2.1.1เงื่อนไขการเข้าเป็นข้ารัฐการ
4.2.1.2ระบบการสอบคัดเลือก
4.2.1.3ระบบการอบรม
4.2.2การเป็นข้ารัฐการส่วนท้องถิ่น
4.3ทรัพย์สิน
4.3.1การเวนคืนเพื่อประโยชน์สาธารณะ
4.3.1.1เงื่อนไขในการใช้กระบวนการเวนคืน
4.3.1.2วัตถุประสงค์หลักในการเวนคืน
4.3.1.3กระบวนการในการเวนคืน
4.3.2การโอนกิจการเป็นของรัฐ
4.3.2.1สิ่งที่จะถูกโอน
4.3.2.2กระบวนการในการโอน
4.3.2.3ค่าทดแทนในการโอน
4.3.3การยึด
4.3.3.1สิ่งที่จะถูกยึด
4.3.3.2กระบวนการในการยึด
4.3.3.3ค่าทดแทนในการยึด
4.4อำนาจพิเศษของฝ่ายปกครอง
4.4.1คำสั่งที่มีผลบังคับทันที
4.4.2สัญญาทางปกครอง
4.4.3อำนาจพิเศษเหนือทรัพย์สินของฝ่ายปกครอง
บทที่ 5ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ
5.1นิติสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ
5.1.1ความสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชน
5.1.1.1ความสัมพันธ์ทั่วไปตามที่บัญญัติใว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
5.1.1.2ความสัมพันธ์พิเศษที่เกิดจากการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว
5.1.1.3ความสัมพันธ์พิเศษที่เกิดจากการแสดงเจตนาร่วมกัน
5.1.2ความสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน
5.1.2.1สถานะทางกฎหมายเอกชนของผู้ใช้บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
5.1.2.2สถานะทางกฎหมายเอกชนของผู้ใช้บริการสาธารณะทางปกครอง
5.2ผลของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ
5.2.1สิทธิที่จะได้รับการบริการ
5.2.2สิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการบริการ
5.2.2.1ความรับผิดที่เกิดจากการบริการ
5.2.2.2ความรับผิดที่ไม่ได้เกิดจากการบริการ
5.2.2.3ค่าทดแทน
5.2.3สิทธิในการเข้าร่วมจัดทำบริการ
5.2.3.1การเข้าร่วมกับฝ่ายปกครองโดยการให้คำปรึกษา
5.2.3.2การเข้าร่วมในองค์กรที่จัดทำวิสากกิจมหาชน
5.2.3.3การเข้าร่วมในองค์กรที่จัดทำบริการสาธารณโดยตรง
5.2.4หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
5.2.4.1หน้าที่ต่างๆของผู้ใช้บริการ
5.2.4.2โทษของการไม่ปฏิบัติตาม
บทที่ 6การยุบเลิกบริการสาธารณะ
6.1สาเหตุของการยุบเลิกบริการสาธารณะ
6.1.1การยุบเลิกบริการสาธารณะเนื่องจากความต้องการใช้บริการสาธารณะนั้นหมดลง
6.1.2การยุบเลิกบริการสาธารณะแม้ความต้องที่จะใช้บริการสาธารณะนั้นคงอยู่
6.2วิธีการยุบเลิกบริการสาธารณะ
6.2.1บริการสาธารณะที่จัดตั้งโดยฝ่ายนิติกรรมบัญญัติ
6.2.2บริการสาธารณะที่จัดตั้งโดยฝ่ายบริหาร
ส่วนที่ 2 บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองไทย
บทที่ 1 แนวความคิดในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย
1.1บริการสาธารณะคืออะไร
1.1.1ความหมาย
1.1.2องค์ประกอบ
1.2หลักเกณฑ์ในการจัดทำบริการสาธารณะ
1.2.1บริการสาธารณะต้องดำเนินการไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
1.2.2บริการสาธารณะที่จัดทำขึ้นต้องให้เอกชนมีสิทธิได้รับประโยชน์โดยเท่าเทียมกัน
1.2.3การจัดทำบริการสาธารณะจะต้องปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนตลอดเวลา
1.3ใครเป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะ
1.3.1บริการสาธารณะที่จัดทำโดยรัฐ
1.3.2บริการสาธารณะที่จัดทำโดยรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3.3บริการสาธารณะที่รัฐร่วมกันจัดทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ 2 ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทยรัฐไทยกับการผูกขาดการจัดทำบริการสาธารณะ
2.1องค์กรของรัฐผู้จัดทำบริการสาธารณะ
2.1.1ราชการเป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะ
2.1.2รัฐวิสาหกิจเป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะ
2.1.3หน่วยงานของรัฐที่มิใช้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
2.2องค์กรมหาชน-ทางเลือกใหม่ขององค์กรผู้จัดทำบริการสาธารณะ
2.2.1ความหมาย
2.2.2ประเภทของบริการสาธารณะที่องค์การมหาชนสามารถจัดทำ
2.2.3การจัดตั้งองค์การมหาชน
2.2.4โครงสร้างขององค์การมหาชน
2.2.5ทุน รายได้ และทรัพย์สินในการดำเนินงานขององค์การมหาชน
2.2.6ผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชน
2.2.7ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การมหาชน
2.2.8การยุบเลิกองค์การมหาชน
2.2.9การเกิดขึ้นขององค์การมหาชนในประเทศไทย
บทที่ 3การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย
3.1รูปแบบทั่วๆไปในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ
3.1.1การทำสัญญาจ้างเอกชนให้บริหารงาน
3.1.2การทำสัญญาจ้างเอกชนเช่าดำเนินการ
3.1.3การให้สัมปทานแก่เอกชน
3.1.4การนำเสนอขายหุ้นให้กับสาธารณชนหรือให้กับเอกชน
3.1.5การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน
3.1.6การให้เอกชนลงทุนดำเนินการแต่รัฐรับซื้อผลผลิต
3.1.7 การจัดองค์การใหม่โดยแบ่งแยกรัฐวิสาหกิจออกเป็นส่วนๆ
3.1.8 การขายทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจและการยุบเลิกกิจการ
3.1.9 การผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
3.2 กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ
3.2.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินกิจการของรัฐ พ.ศ.2535
3.2.2 พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
3.2.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นส่วนทีี่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ.2504
3.2.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ.2535
3.3 สัมปทานบริการสาธารณะ-วิธีการสำคัญในการมอบให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะ
3.3.1แนวความคิดเรื่องสัมปทาน
3.3.2ลักษณะสำคัญของสัมปทานบริการสาธารณะ
3.3.3สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้สัมปทาน
3.3.4สิทธิและหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน
3.3.5การควบคุมสัมปทาน
3.3.6การสิ้นสุดของสัมปทาน
บทที่ 4 ความเป็นไปได้ในการจัดทำบริการสาธารณะโดยเอกชนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
4.1แนวความคิดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
4.1.1ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
4.1.2ปัญหาที่เกิดจากภายนอกรัฐวิสาหกิจ
4.2ความพยายามในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
4.2.1แผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
4.2.2กฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ
4.2.3หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินรายได้จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541
4.2.4หนังสือแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
4.3ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐวิสาหกิจที่จัดทำบริการสาธารณะแต่ได้รับการแปรรูปไปเป็นเอกชน
4.3.1แนวความคิดในการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแล
4.3.2แนวทางในการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ
4.4กรณีศึกษา-การนแปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
บทที่ 5 การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจาดการจัดทำบริการสาธารณะ
5.1การระงับข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะโดยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522
5.1.1การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะโดยรัฐ
5.1.2การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะโดยรัฐวิสาหกิจ
5.2การระงับข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะโดยศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
5.2.1 คำวินิจฉัยของศาลปกครองที่อธิบายหลักบริการสาธารณะ
5.2.2 คำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะที่นำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาปรับใช้
5.2.3 คำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จัดทำบริการสาธารณะ
5.2.4 คำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะในคดีปกครองประเภทต่างๆ
บรรณานุกรม.....


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_599613_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมเฉลยละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2746

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมเฉลยละเอียด 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2560
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง 
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาพ.ศ. 2554
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาพ.ศ. 2554
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความรู้เรื่อง Hardware Software และ Network 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/226

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 302